Spoed

Indicaties

PSYCHIATRISCHE NOODSITUATIE

GYNAECOLOGISCHE SPOEDGEVALLEN EN MOEDERSCHAP

PEDIATRISCHE NOODSITUATIE

urgence_photo

     Klinische studie met onze oplossing

Klinische studie met onze oplossing

Journal_BMC_Emergency_Medecine
-33% -50%
PIJN ANGST

Virtual reality om pijn te reduceren bij spoedeisende hulp, BMC Emergency Medecine, 2022

T. Birrenbach, et al.

Resultaten: Significante afname van pijn (mediaan pre-simulatie RV NRS 4,5 (IQR 3-7) vs. mediaan na RV simulatie 3 (IQR 2-5), p<0,001), en angstniveaus (mediaan NRS voor RV simulatie 4 (IQR 2-5) vs. mediaan na RV simulatie 2 (IQR 0-3), p<0,001), resulterend in matige effectgroottes (Cohen’s d schatting voor pijnvermindering=0,59 (95% CI: 0,19-0,98), voor angstniveau op NRS=0,75 (95% CI: 0,34-1,15). N = 52

Referenties

Referenties