Al onze praktijktoepassingen > Pediatrie

Pediatrie

Indicaties

Angstig kind in het ziekenhuis met de virtual reality-headset van onze partner Gamida

Klinische Studies met onze Oplossing

       Klinische Studies met onze Oplossing

Logo SFAR
-33% -83%
ANGST MORFINE

Effectiviteit van virtual reality bij het verminderen van angst en pijn tijdens pediatrische idiopathische scoliose chirurgie, SFAR 2021.

R. Assener, et al.

Resultaten: Voor de primaire uitkomst: de mediane VAS van angst bij kinderen nam af na het gebruik van virtual reality: 6 [1; 7] versus 4 [0; 5] bij kinderen, p = 0,01. Deze afname van de mediane VAS bleef op D+1 en D+4 postoperatief gehandhaafd op 1 [0; 2]. Deze daling van de mediane VAS bleef op D+1 en D+4 postoperatief gehandhaafd op 1 [0; 2]. De mediane morfineconsumptie was 0,21mg/kg/24u [0,02; 1,4] versus 1,2mg/kg/24u [0,02; 3,5] voor de controlegroep. N = 43

Logo SFAR
-57%
ANGST BIJ KINDEREN EN OUDERS

Evaluatie van een virtual reality headset in de preventie van intraoperatieve angst bij kinderen, SFAR 2019.

L. Marsac, et al.

Resultaten: De angst van kinderen en ouders was lager na onderdompeling van de kinderen in Virtual Reality: 7[5-10] vs. 3[2-7] bij kinderen, p=0,001 en 7[2-10] vs. 3[2-6) bij ouders, p=0,01. Geen enkele patiënt vertoonde agitatie bij inductie of in de PACU. Het gelijktijdige effect op de angst van de ouders is een belangrijk gunstig effect vanwege het sterke verband tussen de angst van kinderen en ouders. N = 15

Referenties

Referenties