Juridische informatie

Informatie op de site

Toepassing van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie

 • Onderneming: Healthy Mind – SAS met een maatschappelijk kapitaal van € 97 910, 40 – Registratienummer bij het RCS Parijs: 833 226 608
 • Maatschappelijke zetel:
  • Adres hoofdkantoor: 11 Rue de Lourmel 75015 Parijs
  • Mail en telefoon: contact@healthymind.fr / +33 7 87 69 45 07
 • Gastheer: One.com – 57 Rue d’Amsterdam Parijs 75008 Frankrijk
 • Publicatieverantwoordelijke: Timothée Cabanne – timothee.cabanne@healthymind.fr / +33 7 87 69 45 07

Persoonlijke gegevens

In Frankrijk beschermen de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 persoonsgegevens.

Healthy Mind vindt het belangrijk dat uw persoonlijke gegevens goed worden beschermd in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR).

Healthy Mind verzamelt informatie die gebruikers zelf invoeren wanneer ze zich willen registreren voor onze toepassingen, op de hoogte willen blijven van Healthy Mind-nieuws (nieuwsbriefregistratie) en wanneer ze informatie of een demonstratie van onze toepassingen aanvragen. Met deze informatie kunnen wij een account voor u aanmaken op onze toepassingen, u de nieuwsbrieven sturen waarvoor u zich hebt ingeschreven en opnieuw contact met u opnemen om u de informatie te geven of de demonstratie te organiseren die u hebt aangevraagd. U kunt uw voorkeuren voor het ontvangen van nieuwsbrieven op elk gewenst moment wijzigen of aangeven dat u geen nieuwsbrieven van Healthy Mind wilt ontvangen door contact met ons op te nemen. Er wordt ook een opmerking toegevoegd aan elk van onze e-mails. Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van onze applicaties of website wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welk medium dan ook aan derden.

Gebruik van cookies

Bij het surfen op de website www.healthymind.fr kunnen cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd.

Wat is een koekje?

Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om het aantal bezoekers te meten.

Welke soorten cookies worden door healthymind.fr gebruikt en waarom?

Cookies kunnen op basis van hun functie en doel in vier categorieën worden ingedeeld: strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, functionele cookies en cookies voor marketingdoeleinden.

 • Met functionele cookies kan een website informatie opslaan die de gebruiker al heeft ingevoerd (zoals gebruikers-ID, taalkeuze of locatie) om de gebruiker gepersonaliseerde en verbeterde functies te bieden.
 • Strikt noodzakelijke cookies zijn, zoals de naam al aangeeft, noodzakelijk om de websites van healthymind.co.uk te bezoeken en om de basisfuncties van de site te gebruiken, zoals de levering van anonieme sessie-id’s om verschillende overeenstemmende verzoeken aan een server te groeperen.
 • Performance cookies: door analyse krijgen we inzicht in uw surfgedrag en kunnen we zo meer leren en onze site gebruiksvriendelijker maken. Deze cookies registreren geen informatie die de gebruiker persoonlijk kan identificeren. De via deze cookies verzamelde informatie is geaggregeerd en dus anoniem. Prestatiecookies zijn bedoeld om de gebruiksvriendelijkheid van een website te verbeteren en zo de gebruikerservaring te vergroten.
 • Cookies voor marketingdoeleinden: met deze cookies kunnen wij onze marketingcampagnes optimaliseren op basis van uw surfgedrag op onze website. Ze worden vaak in verband gebracht met de functies van websites van derden.

Hoe blokkeer ik cookies?

Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter zo instellen dat de installatie van cookies wordt geweigerd. Procedure voor het blokkeren van cookies:

Chrome: Ga naar Menu > Instellingen > Toon geavanceerde instellingen (onderaan de pagina). Klik op de knop Inhoudsinstellingen en vink vervolgens het vakje “Cookies en gegevens van sites van derden blokkeren” aan, klik op OK om te valideren.
Firefox: Ga naar Menu > Opties > tabblad Privacy. Stel het menu “Bewaarregels” in op “Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis”. Schakel het vakje ‘Cookies van derden accepteren’ uit.
Microsoft Edge: Ga naar Menu > Internetopties > tabblad Privacy en de knop Geavanceerd. Vink in het venster ‘Geavanceerde privacy-instellingen’ het vakje ‘Automatische cookieafhandeling opheffen’ aan en selecteer vervolgens ‘Weigeren’ in de kolom ‘Cookies van derden’.

Intellectueel eigendom

Gezond verstand is een geregistreerd handelsmerk. Elke reproductie, gebruik of aanbrenging van bovengenoemd merk zonder voorafgaande toestemming van Healthy Mind is verboden, overeenkomstig de bepalingen van artikel L713-2 van de wet op de intellectuele eigendom. Er zij op gewezen dat de foto’s op de website www.healthymind.fr worden beschouwd als intellectuele werken die door het auteursrecht worden beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik van een van de foto’s vormt een daad van namaak zoals bedoeld in artikel L335-3 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. In het algemeen zijn de gegevens, programma’s, muziekfragmenten, teksten, informatie, logo’s, visuele identiteiten, al dan niet geanimeerde beelden en hun opmaak die op de site www.healthymind.fr staan, eigendom van Healthy Mind of van derden en worden zij derhalve beschermd door de bepalingen van het wetboek van intellectuele eigendom. Alle internetgebruikers verbinden zich ertoe deze niet te gebruiken en niemand toe te staan deze inhoud voor illegale doeleinden te gebruiken. Elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk, op een computer en/of papieren drager, en met welk middel dan ook (met name door framing*), van een van de elementen van de site www.healthymind.fr of van de aangeboden diensten, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Healthy Mind is verboden en vormt een inbreuk, die kan leiden tot civiele en/of strafrechtelijke sancties. Alleen het afdrukken op papier is toegestaan voor privé-kopieën voor exclusief gebruik door de kopieerder in de zin van artikel L122-5 2° van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

*De handeling waarbij de inhoud van pagina’s van een internetsite wordt overgenomen om deze door middel van een hyperlink over te brengen naar de eigen internetsite, waardoor deze inhoud als eigen inhoud verschijnt.

Privacy van gegevens

Healthy Mind houdt zich aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en het privacybeleid dat op deze website beschikbaar is door hier te klikken: Privacybeleid.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op deze website is het Franse recht van toepassing. Alleen de rechtbanken van Parijs zijn bevoegd in geval van een geschil.