Wondzorg

Indicaties

Traitementdesplaies_img

                                     Klinische studies

Klinische studies

journal burn care & research
-38%
OPÏODEN

Immersieve virtuele realiteit om opioïdgebruik te verminderen tijdens pijnlijke wondzorgprocedures bij volwassenen, Journal of Burn Care & Research, 2018

McSherry T., et al.

Resultaten: De hoeveelheid toegediende opioïden vóór elk van de 2 wondprocedures was vergelijkbaar met en zonder IVR. De totale opioïd-toediening tijdens verbandprocedures met IVR was significant lager dan wanneer geen IVR werd gebruikt, respectievelijk 17,9±6,0 en 29,2±4,5 mcg/kg fentanyl (t=˗2,7; df=14; p=0,02). N = 18

children journal
AANZIENLIJKE VERMINDERING VAN PIJN
AANZIENLIJKE VERMINDERING
VAN PIJN

Immersieve virtuele realiteit als analgesie tijdens verbandwissels voor gehospitaliseerde kinderen en adolescenten met brandwonden, Children (Basel.), 2020

Lauwens Y., et al.

Resultaten: Deze meta-analyse van 4 wetenschappelijke studies concludeert dat er een significant grootte-effect is dat de effectiviteit van VR aantoont bij het verminderen van pijn bij de zorg voor brandwondenpatiënten in vergelijking met conventionele zorg. N = 104

Referenties