Urologie

Indicaties

Lithotritie-extracorporelle_Bicetre

                                  Klinische studie

Klinische studie

journal burn care & research
-55%-53%-48%
PIJNANGSTVREES

Het effect van virtual reality op angst, vrees en pijn bij kinderen voor een besnijdenis, Journal of pediatric urology, 2021

E. Buyuk, et al.

Resultaten: Van de in het onderzoek opgenomen kinderen was 59% 5-6 jaar oud, 28,2% 7-8 jaar en 12,8% 9-10 jaar. 78,2% van de kinderen was nog nooit eerder in een ziekenhuis opgenomen. Uit de resultaten bleek dat het gebruik van virtual reality helpt om pijn, angst en vrees te verminderen tijdens de medische procedure, in dit geval een besnijdenis bij een kind.