Interne geneeskunde

Indicaties

MOGELIJKE INTERVENTIES

VOOR/TIJDENS/NA EEN INTERVENTIE

Img-patient_medecine
Img-patient_medecine

                                     Klinische studies met onze Oplossing

Klinische Studies met onze Oplossing

Logo_critical_care
-50%+24
ONGEMAKSCORE ANI

Verbetering van het ongemak van kritiek zieke patiënten met elektronische Ontspanningsapparatuur, Critical Care, 2022

L. Merliot‐Gailhoustet, et al.

Resultaten: HEALTHY-MIND© was geassocieerd met een significante afname van het globale ongemak, het primaire eindpunt (mediaan NRS=4[2-6] vs. 2[0-5]; p=0,01, gemengd model), vergezeld met een significante afname van de stressrespons (toename van de ANI, secundair eindpunt; p<0,01). HEALTHY-MIND© werd ook in verband gebracht met een vermindering van de pijnintensiteit en angst met 0,8 punten in vergelijking met standaardontspanning (p=0,001 en 0,004, respectievelijk).

Klinische Studies

                                     Klinische studies

Logo_PLOS
-3 punten
HEVIGE PIJN

Virtuele realiteit voor pijnbestrijding bij ziekenhuispatiënten, Public Library of Science, 2019

B. Spiegel, et al.

Resultaten: Shapiro-Wilk test gebruikt (p=0,19). Uit een T-test bleek dat het gemiddelde verschil significant was in het voordeel van VR (p<0,04). Beperkt tot de subgroep van patiënten met de hevigste pijn bij aanvang (≥7 punten; N=54), was het effect van VR sterker dan bij de controle (-3,04, SD 3,75 vs -0,93 punten, SD 2,16; P=0,02). Leeftijd was ook een significante voorspeller in dit multivariabele model, waarbij elke extra 10 jaar leeftijd een afname van 0,6 punt pijn voorspelde (p=0,001). N = 120

Referenties