Dialyse

Indicaties

VÓÓR/TIJDENS/NA EEN INTERVENTIE

Patient_dialyse

Post-commercialisatie met

Logo_asa

Post-

commercialisatie met

Logo_asa

86,9 %

GEVOEL VAN VEILIGHEID

89,2 %

TOTALE ONDERDOMPELING

89,2 %

COMFORT

                                  Klinische studie

Clinical study

children journal
VERBETERING VAN PATIËNTCOMFORT

Impact van virtual reality interventies op hemodialysepatiënten, Journal of Renal Care, 2021

PhD O. Omonaiye et al.

Resultaten: De resultaten zijn gunstig voor het gebruik van virtual reality. De geconstateerde gevolgen zijn:

  • Aanzienlijke verbetering van het niveau van lichamelijke activiteit
  • Verminderde vermoeidheid bij hemodialysepatiënten, zonder nadelige effecten
  • Betere therapietrouw en inzet van de patiënt

Referenties